Natte-koeltoren

Holland Water heeft een systeem ontwikkeld voor legionellabestrijding in koeltorens zonder chemicaliën. Het systeem komt daarmee tegemoet aan de toenemende kritiek op het gebruik van chemicaliën in proceswater. Het bedrijf was tot nu toe gespecialiseerd in het behandelen van drinkwater met de Bifipro om ontwikkeling van biofilm tegen te gaan en Legionella te bestrijden. Maar de weerstand tegen het gebruik van de chemicaliën die Holland Water, direct en indirect, van de ‘gevestigde orde’ ondervond, nam in hevigheid steeds meer toe. Cees Verhoeven  van FrieslandCampina bijvoorbeeld: “Wij werken al jaren met de Bifipro Cool en zijn zeer tevreden over de resultaten. Maar waar wij de chemicaliën in onze delicate processen kunnen uitbannen, zullen we dat zeker doen. Dat draagt ook sterk bij aan het verbeteren van onze waterfootprint. Dat zijn we aan onze stand verplicht.”

Dat vindt ook klant van het eerste uur ZGT, met ziekenhuizen in Almelo en Hengelo. Gebouwbeheerder Gerrit Wessels: “Zowel bij onze ziekenhuizen in Hengelo als in Almelo functioneert de Bifipro® Cool al vele jaren naar tevredenheid en draagt het systeem bij aan ons voortdurende streven om duurzaam om te gaan met onze installaties. Zowel de directe als indirecte kosten zijn aanzienlijk lager en onverwachte kostenposten behoren tot het verleden”, aldus Wessels. “Het mooie aan het systeem vind ik is dat er feitelijk niets aan kapot kan gaan. Er zijn geen draaiende delen en techniek is zo simpel als wat. Maar als dat ook kan zonder met vaatjes chemie te sjouwen, is het nog beter. Het gedoe met vergunningen is dan ook verleden tijd.”

Op de diverse internationale beurzen waaraan Holland Water de afgelopen maanden heeft deelgenomen, blijkt grote animo voor het nieuwe systeem. “Het lijkt of ineens de koudwatervrees is verdwenen,” zegt directeur Peter van der Linde, die op het ogenblik in  München is, waar de IFAT-beurs wordt gehouden. “De animo neemt enorm toe en daarom zetten we nu ook extra mensen in om onze bestaande en nieuwe klanten te kunnen  blijven bedienen. We hebben met deze techniek iets unieks in handen”, benadrukt hij.  “Niet alleen technisch is het erg lastig geweest om zover te komen, maar ook qua wet- en regelgeving hebben we heel wat hobbels moeten nemen. De weerstand die we ondervonden vanuit de chemiehoek blijkt echter weg te ebben. Dat kan ook niet anders nu de feiten bewijzen dat ons systeem perfect werkt”, aldus Van der Linde.