Smart Cities krijgen recentelijk veel aandacht. Maar wat houdt dit nu in voor onder andere marktpartijen? Dit is een van de vragen die behandeld wordt tijdens de netwerkbijeenkomst Smart City op dinsdagmiddag 14 maart in Utrecht. Er zal onder andere een inleiding worden gegeven over wat Smart City is en hoe aan een Smart Environment kan worden bijgedragen. Vervolgens komen concrete toepassingsmogelijkheden aan de orde.

Andere punten die aandacht krijgen zijn:

– De aspecten Smart People en Smart Governance komen bij elkaar in de deelsessie Bewonersparticipatie en communicatie onder leiding van Frank du Mosch van Locali en De Virtuele Stad in de gemeente Hilversum

– Infrastructuur is een belangrijk onderdeel van Smart Mobility, centraal hierbij staan slimme lantaarnpalen, sensoren in de weg en slimme verkeersregelinstallaties en de mogelijkheden die deze bieden

– Als onderdeel van Smart living komt ten slotte ook vastgoed(portfolio)analyse met behulp van big data aan de orde.

Meer informatie is hier te vinden.