Het Rijksvastgoedbedrijf heeft vorig jaar voor euro aan overtollig vastgoed van het Rijk verkocht. In totaal ging het om 217 verkooptransacties, voor het grootste deel van grond. Er werden ruim 60 gebouwen of complexen verkocht, zoals zes voormalige rechtbanken, drie kazernes, twee penitentiaire inrichtingen, vijftien kantoren, twee havens en 24 woonhuizen. De grootste verkoop was het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag. Dat ging voor 23 miljoen euro van de hand. De koper huisvest er de eerste vijf jaar in ieder geval 350 vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Het verhuren of verpachten van agrarische grond, het recht om windmolens te plaatsen en bijvoorbeeld de grond onder recreatiewoningen bracht ruim 133 miljoen op. Uit de verkoop van zand, grind en schelpen kwam 16 miljoen euro binnen. De veiling van de huurrechten van tankstations langs rijkswegen leverde 16 miljoen euro op. In totaal brachten alle verkoop- en verhuurtransacties 278 miljoen op. De opbrengst komt in de staatskas.

Komende jaren verwacht het Rijksvastgoed nog meer overtollig vastgoed te verkopen. Zo staat het terrein van de Bijlmerbajes in Amsterdam te koop om daar een nieuwe stadswijk te bouwen. Verder komt het voormalig vliegveld Valkenburg bij Katwijk beschikbaar voor woningbouw (op termijn 5.000 woningen). Ook het Hembrugterrein in Zaanstad en een bouwrijp perceel grond op het eiland Oostenburg in Amsterdam (met plaats voor zo’n 400 woningen) zijn te koop. Het huidige ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag staat al te koop, en binnenkort gaan voormalige belastingkantoren in Gorinchem en Oss in de verkoop.