verduurzaamDe stichting BE+ verduurzaamt de komende vijf jaar 250 bedrijventerreinen. Hiervoor gaat ze een deal van één miljard euro aan met een buitenlandse financier. De verduurzaming gaat een energiebesparing van 32 Petajoule opleveren, een derde van de doelstelling uit het Energieakkoord. De stichting BE+ bestaat uit TNO, Oost NV, de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland en WM3 Energie. Met de energiebesparing wordt een vermindering van de CO2-uitstoot van 3.000 kiloton per jaar gerealiseerd. Daarmee wordt niet alleen invulling gegeven aan het Energieakkoord, maar ook vooruitgelopen op het Kabinetsvoorstel ‘Nederland circulair in 2050’ dat eind oktober naar de Tweede Kamer is gestuurd.

BE+ start nu met 10 bedrijventerreinen en vanaf 2017 tot en 2021 stromen per kwartaal 10-15 bedrijventerreinen in. Per bedrijventerrein gaat BE+ uit van een voorzichtige gemiddelde schatting van €4 miljoen aan investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen, LED verlichting, windmolens, warmtenet of biomassacentrale. Voor 250 bedrijventerreinen betekent dit dat de investeringskosten minimaal €1 miljard bedragen.

WM3 Energie heeft afspraken gemaakt met een externe financier die 70% van de investeringen financiert voor de eerste 2 jaar. De resterende financiering van 30% voor de eerste 2 jaar wordt gerealiseerd door bijdragen van preferred suppliers. Na twee jaar financiert de externe financier 100% van de investeringen (2019-2021). Door deze vorm van financieren is voor de ondernemers per bedrijventerrein de cashflow neutraal. Wat ze nu per maand betalen blijven ze betalen, enerzijds betreft dat een gedaalde energierekening en anderzijds een bedrag voor de aflossingen van investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen.