groenprojectDe overheid geeft belastingvoordeel aan ‘groene’ spaarders en beleggers. Daardoor kan de bank een lening voor een lager rentetarief aanbieden aan een investeerder met een groenproject. Zo’n investeerder heeft hiervoor een groenverklaring nodig. De Regeling groenprojecten 2016 is sinds 1 april 2016 van kracht. De regeling is geschikt voor de nieuwste ontwikkelingen in milieutechnologie en de huidige hoofdpunten van milieubeleid. De veranderde regeling biedt nieuwe projecten een kans op groene financiering. De systematiek is onveranderd gebleven, zoals de vereiste samenwerking tussen beleggers, banken en projectbeheerders.

Er zijn twee verschillende mogelijkheden om gebruik te maken van de Regeling groenprojecten: als groene spaarder/belegger of als investeerder waarbij u gebruik maakt van groene financiering. Om uw geld groen te beleggen of te sparen kunt u contact opnemen met uw bank. De meeste banken bieden ‘groene’ spaar- of beleggingsvormen aan. Groen beleggen of sparen levert belastingvoordeel op.

De Regeling groenprojecten is een gezamenlijke regeling van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Financiën. Zij stimuleren hiermee duurzame en innovatieve (bouw)projecten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) toetst namens de minister van Economische Zaken de projecten. Na beoordeling geeft de rijksdienst een Groenverklaring af. De behandeltijd duurt gemiddeld 5 weken.

Hoe vraagt u een groenverklaring aan? Uw bank doet de aanvraag. Onder Aanvragen vindt u een beschrijving van de aanvraagprocedure. Onder Banken met een groenfonds vindt u een lijst van banken die door de overheid erkend zijn als groene instelling.

De groenbanken en groenfondsen financieren jaarlijks voor ongeveer €800 miljoen aan duurzame projecten via de Regeling groenprojecten. Sommige projecten zijn echter lastiger te financieren en de banken willen graag knelpunten wegnemen. Het expertisecentrum financiering duurzame energieprojecten (een Green Deal tussen de banken en de overheid) bundelt technische en financiële kennis en deelt deze met alle belanghebbenden in de markt.