air-source-heat-pumpSinds begin dit jaar de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) van kracht is geworden, zit de aanschaf van warmtepompen aardig in de lift. Tot en met 31 juli zijn er in totaal 7424 subsidieaanvragen geweest waarvan 87% afkomstig was uit de particuliere markt. De subsidie is bedoeld voor pelletkachels, biomassaketels, zonneboilers en warmtepompen.  Opvallend is dat in de particuliere sector bijna 50% van de aanvragen een warmtepomp betrof. Bij de zakelijke aanvragen was het percentage warmtepompen 75%. (bron: RVO.nl).De toename van warmtepompsystemen betreft zowel de grondgebonden warmtepomp als de lucht/water warmtepomp. Om te zorgen dat in de praktijk de kwaliteit van de warmtepompsystemen voldoende tot hun recht komen, is het van groot belang dat zowel het ontwerp als de realisatie van dergelijke systemen op vakkundige wijze geschiedt.