In stroomkritische omgevingen als datacentra, ziekenhuizen en luchthavens is een back-up van de noodstroomvoorziening (UPS) onontbeerlijk om een betrouwbare en constante stoomtoevoer te waarborgen. Eaton introduceert Eaton Connected hiervoor een geïntegreerd systeem waarin UPS en energiedistributie samenkomen in één totaaloplossing. Bijkomend voordeel is dat de ontwerp- en installatietijden afnemen en het risico op stroomuitval wordt beperkt. Voorheen betekende het configureren van een energiedistributiesysteem altijd dat de UPS-en schakel- en verdeelapparatuur moesten worden bepaald, geïnstalleerd en aangesloten. Verder moesten middelen en geld worden ingezet om zwakke plekken of mogelijke interoperabiliteitsproblemen te verhelpen.

Hoge beschikbaarheid
Eaton Connected zegt een hoge beschikbaarheid te kunnen realiseren en minimaliseert niet geplande stilstand door een combinatie van factoren. De producten van Eaton worden volgens de van toepassing zijnde UPS-, schakel- en verdeelnormen getest. Zo wordt vastgesteld of ze veilig en betrouwbaar werken en voldoende bestand zijn tegen veeleisende kortsluitingsomstandigheden. Bovendien zijn deze systemen in samenhang getest, elektrisch en mechanisch, om te verzekeren dat het echt volledige Connected-oplossingen zijn. De onderhoudsbypass, terugschakelingsbeveiliging, vooraf bepaalde overstroominstellingen en Hotsync-technologie zorgen voor maximale beschikbaarheid.

Inspelen op veranderende vraag
Jussi Vihersalo, Business Development Manager, Large UPS bij Eaton licht toe: “In het huidige bedrijfsklimaat hebben gebruikers behoefte aan beschikbare oplossingen om sneller dan ooit te kunnen inspelen op de veranderende vraag. Eaton Connected komt hier tijdens de ontwerp- én de installatiefase aan tegemoet door de modulariteit en schaalbaarheid van de producten en de beproefde interoperabiliteit van de componenten. De modules kunnen snel in elkaar worden gezet waardoor ze voldoen aan de exacte projectspecificaties. Zo wordt voorkomen dat onnodig kapitaal of capaciteit wordt verspild. Later kan op verzoek direct extra capaciteit worden toegevoegd door eenvoudig extra modules bij te plaatsen om een hogere belasting aan te kunnen. De flexibiliteit wordt nog verder vergroot doordat de UPS en de energiedistributiecapaciteiten zowel als geheel of apart kunnen worden uitgebreid of teruggebracht.”

Projectmanagers kunnen met hun keuze voor Eaton Connected risico’s veel beter beheren, aldus Eaton. Ze hoeven niet op zoek te gaan naar afzonderlijke onderdelen of engineeringvraagstukken te beantwoorden. Het hele proces van inkoop tot oplevering wordt dankzij de kant-en-klare geprefabriceerde oplossingen veel eenvoudiger, waardoor een project op tijd en binnen het budget kan worden voltooid. Er gaat geen tijd verloren met het oplossen van onverwachte incompatibiliteitsproblemen en gebruikers weten vanaf het begin van het project exact wat ze kunnen verwachten.

Twee versies Eaton Connected
Eaton brengt twee versies van Eaton Connected uit: de Power Xpert 9395P en de Eaton 93PM UPS, beschikbaar om direct te worden aangesloten op de Power Xpert CX-schakel- en -verdeelsystemen. Dit zorgt voor vermogens van 30-900 kVA met statische schakelsecties tot 1200 kVA om uitdagende kortsluitstromen aan te kunnen. De Power Xpert CX schakel- en verdeelapparatuur zal binnen alle commerciële en industriële toepassingen zorgen voor een betrouwbare energiedistributie- en motorbedieningsfunctionaliteit tot 6300 A.

De afzonderlijke componenten van Eaton Connected hebben allemaal eigenschappen die bijdragen aan een betrouwbare en veilige energievoorziening en verlaging van de exploitatiekosten, aldus de fabrikant. De efficiëntie van de dubbele conversiemodus van de UPS kan worden geoptimaliseerd met VMMS (Variable Module Management System). In de ESS-modus (ESS – Energy Saver System) is een maximale energie-efficiëntie van meer dan 99 procent beschikbaar.

Power Xpert CX schakel- en verdeelapparatuur is getest conform IEC 61439-2, gevalideerd door DEKRA, en biedt een veilige, betrouwbare werking door de toegepaste bouwvorm type 4. Voor vermogens van 300 kVA en lager, zijn zowel vaste als plug-in vermogensschakelaars verkrijgbaar, waardoor wijzigingen kunnen worden aangebracht zonder dat het systeem volledig hoeft te worden uitgeschakeld. Om te zorgen dat de veiligheid te allen tijde is gegarandeerd, worden de vermogensschakelaars bij verwijdering automatisch afgeschakeld en is het mogelijk om inschakelen mechanisch te blokkeren.