samenwerkenTechnisch beheerders en facility managers zullen beter moeten samenwerken om energiebesparing te kunnen realiseren. Dat bleek tijdens de bijeenkomst ‘Energiebesparing in bestaande utiliteitsgebouwen’ die FMN (beroepsvereniging voor facilitair management) onlangs organiseerde in samenwerking met het Platform Duurzame Huisvesting en Uneto-VNI. Ruim 35 professionals uit de technische en facilitaire wereld namen aan deze bijeenkomst deel. De samenwerking tussen techniek en facility management (FM) werd vanuit verschillende invalshoeken belicht: onderzoek en onderwijs, de (eind)gebruiker en vanuit de technisch beheerder. Er bleek een te grote kloof te zijn tussen ‘hard-FM’ en ‘soft-FM’, voor een deel veroorzaakt door de verschillende belangen in de commerciële vastgoedsector. De gebruiker (huurder) van het vastgoed is vaak niet de opdrachtgever van de technisch beheerder.

Bij duurzaamheid en specifiek bij energiebesparingsvraagstukken, ontstaat er behoefte aan afstemming en overleg tussen technisch beheerders en facilitaire professionals. Of het nu gaat om voldoen aan wettelijke verplichtingen of eigen ambitie om energie te besparen, de techniek is een belangrijke factor en de gebruiker vaak de aanjager van verduurzaming. Tijdens de bijeenkomst zijn de eerste aanzetten gegeven voor verbetering van deze samenwerking. Zo wil het HBO-FM onderwijs meer aandacht besteden aan (duurzame) techniek en het beheren van informatie uit facilitaire managementinformatiesystemen, gebouwbeheersystemen en/of energiemonitoringsystemen.

Vanuit de techniek en de facilitaire professionals is er duidelijk de wens voor structureel overleg in de hele keten. Van eigenaar/beheerder, technisch beheerder en facility manager tot energieadviseur en energieleverancier.