NEN organiseert op 7 juni a.s. een symposium over NEN 2767 ‘Conditiemeting’. De bijeenkomst vindt plaats op de RDM campus te Rotterdam, waar zal worden ingegaan op de laatste ontwikkelingen rondom deze norm. NEN 2767 is een objectieve inspectiemethodiek voor de technische conditie van vastgoed, infrastructurele objecten en openbare ruimte. Daarnaast bevat de norm een overzicht van beheerobjecten, elementen en bouwdelen en de mogelijke gebreken. Een inspectie volgens NEN 2767 vormt de input voor de meerjaren onderhoudsbegroting en daarmee afwegingen op hoger managementniveau.

De bijeenkomst is interessant voor iedereen die werkzaam is in de sector beheer en onderhoud voor vastgoed, infrastructurele objecten en openbare ruimte. ‘Asset owners’, ingenieursbureaus (inspectie), software leveranciers en onderhoudsaannemers zijn belanghebbenden in het gebruik en verdere ontwikkeling van deze norm. Naast de implementatie van de norm in de organisatie zal er ook uitvoerig ingegaan worden op toepassing ervan in onder andere contracten, benchmarking, risicosturing, etc.

Aanmelden voor deze informatiebijeenkomst kan via de link van NEN Evenementen.