Compliance and audit in word tag cloud on white

Compliance and audit in word tag cloud on white

De samenwerking tussen softwarespecialist Plandatis en advies-en managementbureau CoSource en haar dochteronderneming Melford is sinds kort officieel. Dit resulteert in een gezamenlijke doorontwikkeling van de door CoSource ontwikkelde compliance software Safety Register. Deze online tool geeft gebouweigenaren en beheerders inzicht in de verplichtingen die voortkomen uit wet- en regelgeving. CoSource is gespecialiseerd in het organiseren en optimaliseren van beheer-en onderhoudsprocessen van installaties en gebouwen. Softwarespecialist Plandatis ontwikkelt professionele oplossingen voor het beheer van vastgoed, technische installaties en infrastructuur.

Safety Register geeft op iedere gewenste locatie inzicht in de actuele, relevante regelgeving en de mate waarin hieraan wordt voldaan en archiveert de benodigde beheers documenten, aldus de ontwikkelaar. Daarnaast toont het systeem een planning met datumsignalering voor bijvoorbeeld een vervolgkeuring of de eerstvolgende inspectiebeurt.

O-Prognose software van Plandatis helpt gebruikers om inspecties en planningen van onderhoud inzichtelijk, eenvoudig en kosten efficiënt te houden. Met de integratie van Safety Register binnen O-Prognose biedt Plandatis een oplossing voor alle relevante wet- en regelgeving als onderdeel van integraal vastgoedbeheer.

“Deze samenwerking maakt onze software nog completer. Hiermee verbreden wij ons productportfolio door een oplossing te bieden voor risicobeheersing en compliance. Een goede en belangrijke stap gezien ‘compliancy’ ten aanzien van wet- en regelgeving steeds belangrijker wordt binnen het onderhoudsmanagement en gebouwbeheer. Wij hechten veel belang aan de kennis en input van CoSource” aldus Olaf Zernitz , directeur Plandatis. Peter Gijbels, eigenaar CoSource/Melford, zegt in Plandatis een goede partner te hebben gevonden: “Wij zijn blij met deze samenwerking, dit stelt ons in staat te focussen op implementaties, audits en controles van wet- en regelgeving in de gebouwde omgeving van opdrachtgevers. Dochter Melford legt zich toe op het actueel houden van de content en richt zich op de kennisdeling, de functionele en technische ontwikkeling van Safety Register is in handen van Plandatis.”.