Emeritus Hoogleraar Jos Lichtenberg is in zijn afscheidsrede aan de Technische Universiteit Eindhoven uitgebreid ingegaan op de stappen die de afgelopen jaren zijn gezet met Slimbouwen en de wijze waarop de diffusie van Slimbouwen plaats heeft gevonden. In 2004 introduceerde hij tijdens zijn Intreerede dit begrip. Hij zag deze visie destijds niet als een bouwmethodiek, maar als middel om innovatie in de bouwsector aan te jagen. Sinds de industriële revolutie is het aantal partijen dat betrokken is bij de realisatie van de gebouwde omgeving enorm toegenomen. De innovaties in de bouwsector zijn voornamelijk optelinnovaties. Voortbouwend op het bestaande. Er is daarbij nooit afgevraagd of de huidige werkwijze nog wel voldoet.

Het Slimbouwen reset het bouwproces als het ware, waarna het op een logische wijze weer wordt opgebouwd. De leidingen krijgen een aparte plek in het proces, waardoor de verschillende gebouwcomponenten (casco, omhulling, installaties en afbouw) worden gescheiden. Het mooie is volgens Lichtenberg dat deze tevens elk een eigen karakteristieke levensduur kennen. Het gevolg: een perfecte basis voor een circulair gebouw, kortere bouwtijden, hoge mate van flexibiliteit, geen verspilling van materialen en hoge duurzaamheid.

Inmiddels zijn er tientallen projecten volgens de visie van Slimbouwen gerealiseerd, met als kroonstuk de ontwikkeling van de Venco Campus, die aantoont dat bouwen daadwerkelijk 30% goedkoper kan, zonder in te hoeven leveren op kwaliteit en duurzaamheid. Nu is het tijd voor een volgende stap, waarbij Slimbouwen de benodigde kanteling in de bouwsector kan faciliteren, aldus Lichtenberg. Een belangrijke factor hierbij is de verschuiving van de focus op de maakpartijen in de bouwsector naar opdrachtgevers. Zij beschikken over de kracht om door middel van toepassing van visies als Slimbouwen de markt klaar te stomen voor de grote uitdagingen die op ons af komen met betrekking tot duurzaamheidsvraagstukken, vergrijzing, dreigende materiaalschaarste etc. Slimbouwen leek altijd vooruit te lopen op vragen die nog niet werden gesteld, maar die nu wel heel actueel zijn. Zo merkte Lichtenberg in zijn rede op dat de net aangekondigde bouwagenda met o.a. doelstellingen t.a.v. circulariteit en productiviteit in een klap is gerealiseerd, gewoon door massaal Slimbouwen te omarmen.

Jos Lichtenberg is ondanks het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd overigens nog niet van plan te stoppen met zijn activiteiten in de sector. Zo is hij onder meer een samenwerking gestart met Monique Donker-Blacha, onder de namen Off Road Innovations en Slimgebouwd. Vanuit deze twee samenwerkingsinitiatieven blijft hij enerzijds actief met ondersteunen van bedrijven bij allerlei innovatietrajecten. Vanuit het samenwerkingsinitiatief Slimgebouwd wordt de Slimbouwen-visie verder in de markt verspreid. De focus daarbij ligt voornamelijk op opdrachtgevers