bbn-adviseursSidney Mac Gillavry (46) is als senior adviseur portefeuillemanagement in dienst getreden bij bbn adviseurs te Houten. Hij zal zich richten op de maatschappelijke vastgoedeigenaren, zoals gemeenten en zorginstellingen, die de sturing op hun vastgoed willen versterken. De analysetool VastgoedMaps zal hierbij dienen als belangrijk hulpmiddel. Mac Gillavry is vanaf 2012 als vastgoedanalist werkzaam geweest bij de Carante Groep, een samenwerkingsverband van 12 zorginstellingen. Daarvoor heeft hij vanuit Twynstra Gudde (8 jaar) en Metrum (5 jaar) gewerkt aan het managen van gemeentelijk vastgoed en het financieel managen van gebiedsontwikkeling.

Bbn adviseurs voor gebouw en gebied ondersteunt alle partijen betrokken bij het gebruiken, ontwikkelen, realiseren en beheren van gebouwen en gebieden. Het adviesbureau biedt onafhankelijk advies en management en ondersteunt opdrachtgevers met vastgoedadvies, huisvestingsadvies, gebiedsontwikkeling, bouwkostenmanagement, bouwmanagement, directievoering en toezicht en vastgoedmanagement.