In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is onderzocht hoe verschillende partijen in Rotterdam een oplossing kunnen vinden voor een overschot aan regenwater. In een pilot zochten de gemeente Rotterdam, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en woningcorporatie Havensteder gezamenlijk een oplossing. Focus lag op drie woonblokken in de Agniesebuurt. Deze integrale aanpak bleek tot minder kosten en een sneller resultaat te leiden.

Een binnenterrein en een dak in de buurt worden nu geschikt gemaakt voor de opvang van regenwater. Vorig jaar werd in Rotterdam Noord al een waterplein aangelegd. Het was een idee van de bewoners. Ze zochten een manier om het overtollige water zodanig te verwerken dat het een toegevoegde waarde werd voor de wijk. Het werd een fraai waterplein waar de kinderen ‘s zomers met water kunnen spelen.

Gemeente, waterschap en vastgoedeigenaar onderzoeken nu wat de financiële, juridische en programmatische randvoorwaarden zijn om de aanpak van klimaatadaptatie te optimaliseren. Dit gebeurt in overleg met andere partijen, zoals bewoners, uitvoerders, provincie en ministerie.