breeam-nlHet afgelopen jaar is gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL In-Use. De bèta-versie is inmiddels opgesteld voor marktconsultatie.

De opstellers vragen uw feedback op de volgende punten:
-Begrijpt u wat er staat?
-Vindt u het logisch wat er staat?
-Vindt u het inhoudelijk kloppen?
De bèta-versie is beschikbaar op de website van BREEAM-NL.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige BREEAM-NL 

-De BRL is meer in lijn gebracht met de internationale BREEAM In-Use:
-Deel 1 ‘Asset’ en Deel 2 ‘Beheer’ van de BRL2016 worden opengesteld voor alle gebouwtypen, afgezien van woningen.
-Deel 3 ‘Gebruik’ is verbeterd.
-Soepelere eisen voor toepassing In-Use na oplevering van nieuw gebouw.
-Beschrijving van het ‘doel’ van de credit is weer toegevoegd.
-Betere koppeling met bestaande systemen en certificaten, zoals ISO14001, ISO50001, MJA3, EED.
-Specifieke aanvullingen voor gebruiksfuncties.

Na 31 mei gaan de opstellers alle feedback verzamelen en beoordelen en de aanvullingen en opmerkingen verwerken indien mogelijk en zinvol. Vervolgens beoordelen achtereenvolgens het College van Deskundigen van DGBC en de BRE de nieuwe versie van BREEAM-NL In-Use. De verwachting is dat de beoordelingsrichtlijn na de zomer definitief kan worden gepresenteerd.