CV-ketel1NEN 3028:2016 is gepubliceerd. Deze norm bevat eisen voor stookruimten en opstellingsruimten en regelt met name de brandveilige opstelling van verbrandingstoestellen volgens Bouwbesluit 2012. De norm is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het ontwerpen, installeren en controleren/inspecteren van verbrandingstoestellen.
De laatste herziening in 2011 was grotendeels beperkt tot het toevoegen van de eisen voor opstellingsruimten. In de nieuwe versie is de gehele norm NEN 3028 tegen het licht gehouden en geactualiseerd. In het bijzonder is de norm aangepast aan de Europese norm NEN-EN 12828 ’Verwarmingssystemen in gebouwen – Ontwerp voor watervoerende verwarmingssystemen’. Dit betreft o.a. de eisen aan veiligheidskleppen en expansievaten. De norm is zowel voor gebouwgebonden als voor industriële installaties.