Kennis, inzicht en een brede blik gevraagd Naar aanleiding van ongevallen met koolmonoxide als gevolg van niet goed functionerende cv-installaties, heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid diepgaand onderzoek verricht. Ook naar het functioneren van de installateur. De Raad concludeert onder meer dat de verantwoordelijkheid voor een veilige plaatsing en onderhoud van installaties momenteel niet goed wordt ingevuld.

koolmonoxide

Ook een moderne ketel kan niet zonder deugdelijke rookgasafvoer

Schema betrokken partijen Als één ding duidelijk wordt uit het onderzoek, dan is het wel dat de verantwoordelijkheid voor het veilig functioneren van een cv-installatie een gedeelde is. Zo dienen fabrikanten een toestel te leveren dat ‘failsafe’ is. Bewoners en woningeigenaren moeten erop toezien dat hun ketel door een vakman geplaatst en onderhouden wordt. En het is de taak van de installateur om het systeem vakkundig te installeren en te onderhouden. Wat betreft installatie en onderhoud, lijkt het een aantal malen flink te zijn misgegaan. Het onderzoek naar de ongevallen met koolmonoxide laten volgens de Raad zien dat het bij een deel daarvan het juist de handelingen van de installateur waren die het ongeval hebben veroorzaakt of niet hebben voorkomen. Verrassend is de conclusie van de Raad dat bij de meeste ongevallen met koolmonoxide bewoners en woningeigenaren wél hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Ze hadden de installatie laten aanleggen en periodiek laten onderhouden door een erkend installateur. Verder zijn de mogelijkheden van de bewoners en/of eigenaren beperkt. Ze kunnen meestal niet zelf de veiligheid van hun installatie beoordelen en zijn daarvoor afhankelijk van de deskundigheid van de installateur.

Verder naar pagina 2 van 3