jp-v-eesterenTBI-onderneming J.P. van Eesteren heeft de overeenkomst getekend voor de renovatie van wat een van de meest duurzaam gerenoveerde kantoren van Nederland moet worden: het hoofdkantoor van de Goede Doelen Loterijen. De ruim 500 medewerkers van drie loterijen (Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij en BankGiro Loterij) betrekken in 2018 een nieuw hoofdkantoor in Amsterdam. Bij de renovatie wordt gestreefd naar het hoogst haalbare duurzaamheidslabel: Breeam Outstanding. Hiervoor wordt niet alleen gekeken naar duurzaamheidsaspecten in het ontwerp, zoals de uiteindelijke CO2-uitstoot van het gebouw. Ook aspecten als de component gerecyclede materialen en het bouwproces, inclusief de logistiek, tellen mee.

Goede Doelen Loterijen kiest bewust voor de renovatie van een lang leegstaand kantoorpand aan de Beethovenstraat. Aan de buitenkant verrijst een glasgevel en een bijzonder bladerdak dat niet alleen regenwater verzamelt voor gebruik in het pand, maar ook volledig voorzien wordt van hoog rendement zonnepanelen. Verdere duurzaam bouwkundige innovaties zijn de toepassing van zowel isolatiemateriaal en foam board gebaseerd op schimmels. Dit zijn uitvindingen van Eben Bayer, winnaar van de Postcode Lottery Green Challenge in 2008. De Loterijen beogen hiermee een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het klimaat en een positieve impact te hebben op anderen. Het pand verbruikt straks ruim 80% minder energie dan een standaard nieuw gebouwd kantoorgebouw.

Veel aandacht gaat gedurende de renovatie uit naar het voorkomen van overlast voor de buurt. Hiertoe gebruikt J.P. van Eesteren een logistiek managementsysteem dat zorgt voor een strakke planning van aan- en afvoerend verkeer. Op die manier staan geen vrachtwagens in de buurt te wachten en blijven aanrijroutes rustig en veilig.

“Wij kiezen bewust voor vernieuwbouw in plaats van nieuwbouw”, vertelt managing director Marieke van Schaik. “Duurzaam renoveren is de toekomst. Met dit project geven we het goede voorbeeld. We huizen straks in een water- en energieneutraal gebouw. Na de renovatie is dit pand een toevoeging voor de stad. Het wordt straks toegankelijk voor het publiek; dus ook omwonenden en goede doelen kunnen er gebruik van maken.”

“Goede Doelen Loterijen is een inspirerende opdrachtgever waarvan wij zien dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen in alle vezels van de organisatie heeft zitten”, zegt Marco Peppel, directeur van J.P. van Eesteren. “Dankzij onze ervaring met slimme, duurzame projecten, kunnen we als team een gebouw realiseren dat een nieuwe standaard neerzet in duurzame renovaties.”

Het ontwerp van het gebouw is van architectenbureau Benthem Crouwel, bekend van onder meer Station Rotterdam Centraal en het Stedelijk Museum in Amsterdam.