paroc1

Moderne gebouwen worden niet alleen gekenmerkt door een hedendaags ontwerp, maar ook door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van installatietechnologieën. Van warmte- en waterleidingen tot rookkanalen, uitlaatpijpen en schoorstenen, van warmteventilatie en airconditioning (HVAC) tot luchtkanalen: installatiesystemen spelen uiteenlopende rollen voor de goede werking van een gebouw, met brandveiligheid als een van de belangrijkste doelstellingen. Maar waarom is het zo belangrijk om extra aandacht te besteden aan een aangepaste technische isolatie voor de passieve brandwering in gebouwen?

HVAC-systemen worden ontworpen met het oog op een efficiënte lucht- en watercirculatie voor verwarming, ventilatie en airconditioning. Ze worden dan ook vaak omschreven als het ‘cardiovasculaire systeem’ van een gebouw. Aangezien leidingen vaak door afzonderlijke brandscheidingswanden gaan, is het belangrijk dat ze ook zelf voldoende bescherming bieden tegen brand. Omdat kabelkanalen de algemene weerstand van de brandwand aantasten, zijn zowel een correcte installatie als het gebruik van aangepaste materialen noodzakelijk om vuurverspreiding tussen de individuele brandzones te voorkomen of te beperken. Daarom moeten alle doorgangen en technische voorzieningen voldoen aan strikte voorwaarden om:
-vuur- en rookverspreiding tegen te gaan bij een hevige brand;
-snelle temperatuurstijgingen rond de technische voorzieningen en mogelijke ontvlamming van brandbare materialen te voorkomen;
-de mechanische sterkte te vrijwaren bij een hevige brand;
-de mogelijkheid te bieden om opeenvolgende HVAC-systemen te installeren binnen de bestaande technische voorzieningen, met behoud van de brandveiligheidsklasse.

Verder naar pagina 2 van 3