NEN15_Banner_600x180_01Op vrijdag 16 september a.s. organiseert NEN een informatiebijeenkomst over de nieuwe norm ISO 41001. De ISO 41000-serie kan in alle sectoren worden toegepast en is relevant voor alle Facility Management(FM) organisaties. Doordat ISO 41011 zowel toepasbaar is op externe als interne FM-organisaties sluit deze norm aan bij verschillende type facility management organisaties en ontstaat een fundament voor effectief benchmarken. NEN vraagt Nederlandse facilitaire organisaties uit alle sectoren om een inschatting te maken van de toepassingsmogelijkheden van de ISO 41000-serie voor hun sector. Belanghebbenden kunnen hun mening hierover kenbaar maken tijdens de informatiebijeenkomst. Deze brede inbreng vanuit het facilitaire vakgebied biedt cruciale input voor de normcommissie en vormt de basis voor het Nederlandse commentaar en de inbreng gedurende het ontwikkelingstraject, zodat dit meegenomen kan worden in de uiteindelijke norm.

Met de ISO 41000-serie wordt de wereldwijde kennis op het gebied van het opzetten, implementeren, onderhouden, en verbeteren van managementsystemen binnen het facilitaire domein gebundeld. De norm stimuleert FM-organisaties een facilitaire strategie te ontwikkelen die is afgestemd op de doelen van de opdrachtgever. Daarnaast wordt de opdrachtgeversorganisatie gestimuleerd om de facilitaire organisatie vanuit strategisch perspectief te benaderen. Door deze heldere focus kan FM planmatiger te werk gaan en de facilitaire organisatie en processen sturen op prestaties en bijbehorende risico’s. Hierbij zijn de (veranderende) stakeholdersbelangen het uitgangspunt waardoor proactief sturen op output de nieuwe standaard binnen FM wordt.

Meer transparantie en Certificeren

In de ISO 41000-serie is het onderscheid tussen in-house, insourced en outsourced facilitaire organisaties verdwenen: er bestaat slechts één FM-organisatie en één opdrachtgeversorganisatie. Hiermee is elke facilitaire organisatie per definitie een aanbiedersorganisatie geworden en onderworpen aan dezelfde spelregels. Deze benadering biedt een raamwerk voor de veelal divers georganiseerde FM-organisaties om processen te ondersteunen en prestaties te optimaliseren. Door het onderwerpen van alle FM-organisaties aan dezelfde set van spelregels, ontstaan betere uitgangspunten voor effectief benchmarken. Op deze wijze ontstaat meer transparantie en voorspelbaarheid, waardoor er beter ingespeeld kan worden op de eisen van opdrachtgeversorganisaties. Bijvoorbeeld door bedrijfsprocessen intern en onderling op elkaar af te stemmen kan maatwerk efficiënter worden geleverd.

Als laatste stap kan een Nederlands certificatietraject worden ingericht, waardoor FM-organisaties zich beter kunnen onderscheiden van de concurrentie en opdrachtgevers een meer realistisch inzicht kunnen vormen van de FM-markt. Hoewel dit proces pas gaat lopen na publicatie van de norm kunnen hier al wel de eerste, voorbereidende stappen voor worden gezet. Ook over dit eventuele certificatietraject wordt gesproken tijdens de kick-off.