Bedrijven en instellingen kunnen dit jaar weer gebruik maken van de fiscale regelingen gericht op energiebesparing en milieumaatregelen. De Energie-investeringsaftrek (EIA) ondersteunt investeringen in energiezuinige technieken. Het EIA budget is van 161 naar 166 mln euro verhoogd. Het budget voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) bedraagt ongewijzigd 97 mln euro en voor de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) 40 mln euro.

Met de fiscale regelingen EIA, MIA en Vamil wil het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met het ministerie van Financiën een impuls geven aan energiebesparing en duurzame economische groei. Zo kan via de EIA-regeling ruim 55 procent (in 2016 nog 58 procent) van de investeringskosten afgetrokken worden van de fiscale winst voor technieken die op de EIA Energielijst voorkomen. Een grote wijziging in de 2017-regeling  is een brede verruiming van de besparingsnormen op de EIA-Energielijst. Toegevoegd zijn onder meer technieken die een betere benutting van restwarmte – inclusief distributienetten – mogelijk maken en innovatieve koeling voor datacenters, zoals ‘immersiekoeling’. Door verbetering van de business case van dergelijke systemen wordt beoogd de realisatie van de doelstellingen voor energiebesparing uit het Energieakkoord voor Duurzame Groei (2013-2023) te ondersteunen. Naast de Energielijst 2017 is ook de Milieulijst 2017 (MIA en Vamil) gepubliceerd.

Ook technieken die niet op de Energielijst voorkomen, maar wel tot energiebesparing leiden, kunnen worden aangemeld voor de EIA, onder een generieke code. De techniek wordt dan door de RVO getoetst op – onder andere  – energiebesparing.

Meer informatie kunt u hier vinden