brandDonderdag 10 november is de 11e BBN-studiedag met ditmaal als thema ‘hoe reageert een gebouw op brand?. Vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) organiseert deze studiedag met ondersteuning van Brandweer Nederland met het doel bij te dragen aan brandveiliger gebouwen. De dagvoorzitter is Rob Brons, directeur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Deze editie bevat bijdragen van onder meer Michel Segers van C&A, dat als huurder van veel winkelpanden de brandveiligheid gaat controleren. Dennis van der Stoop van NSI zal vertellen over de brandveiligheidsscan van kantoorpanden die zij beheren en over de relatie tussen verhuurder en huurder. De Haagse Hogeschool zal ingaan op hoe brandveiligheid een rol heeft gespeeld bij hun komende grote verbouwing. De Inspectie Veiligheid en Justitie gaat in op gebouwen die niet voldoen. Verder komen aan het woord de NEN Commissie Brandveiligheid parkeergarages, de brandweer Rotterdam-Rijnmond en MainportLawyers.

Stellingen die tijdens de dag geponeerd worden zijn onder meer: gebruikers/huurders zijn verantwoordelijk voor de brandveiligheid en iedere werknemer zou zich bewust moeten zijn van de bouwkundige brandveiligheid. De studiedag is bestemd voor gebouweigenaren en -beheerders, huurders en gebruikers, preventisten, aannemers, installateurs, architecten en verzekeraars.

Verder wordt ingegaan op Wet op de kwaliteitsborging; wat worden de effecten op de brandveiligheid van gebouwen? Een aantal instrumenten wordt verduidelijkt zoals de borging industriepanden met kantoorfunctie, het borgingsinstrument van Koninklijke Metaalunie/Nieman, de borging woonhuizen en appartementencomplexen en woningborg als toetsingsinstrument.

Meer informatie en aanmelden: www.bbn.nu