ISSO-publicatie 90 over energie-efficiënte verlichting is volledig herzien. De publicatie geeft inzicht en duidelijkheid in de mogelijkheden voor het realiseren en onderhouden van energiezuinige en duurzame verlichting in utiliteitsgebouwen. De informatie is bedoeld voor professionals die verantwoordelijk zijn voor de keuze en het advies, ontwerpen, realiseren en onderhouden van de kunstverlichting in utiliteitsgebouwen. De publicatie zal ook in veel verlichtingsopleidingen worden gebruikt.

ISSO-publicatie 90 besteedt veel aandacht aan de beschikbare middelen voor energie-efficiënt verlichten. Omdat energie-efficiënt verlichten begint met een goed ontwerp, is ook daarvoor veel aandacht in de publicatie. Praktisch van aard is het stappenplan voor nieuwbouw en renovatie. Hiermee kunnen de partners in een project gestructureerd een ontwerptraject volgen. Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor energie-efficiënte verlichting in bestaande gebouwen, is een aantal interessante voorbeelden opgenomen. De publicatie is verder voorzien van een uitgebreide bijlage met ontwerpaspecten, een uitgebreide lijst van begrippen en diverse aanvullende toelichtingen.

In sommige situaties kan het goed toepassen van verschillende lichtschakel- en lichtregelsystemen ook voordeel betekenen als het gaat om de EPN-beoordeling. ISSO-publicatie 90 gaat dan ook ruimschoots in op de mogelijkheden die lichtschakel- en lichtregelsystemen hiervoor bieden. Ook ruimtebeleving, productiviteit, alertheid, welbevinden en invloed op de gezondheid van de gebruikers van utiliteitsgebouwen vormen een integraal onderdeel van verlichting, en daarom ook van deze publicatie.

Eén van de doelen die de Nederlandse regering zich heeft gesteld, is om het aandeel duurzame energie dat we gebruiken, te verhogen van ongeveer 2% nu naar 20% in 2020. Beperking van het energiegebruik van verlichting kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

De publicatie is verkrijgbaar via kennisbank.isso.nl. Gebruikers van de online uitgave via de ISSO-KennisBank hebben automatisch toegang tot de nieuwe versie.