Van Engelen - Van Driel voor de energiecentrale

Toon van Engelen (r) en William van Driel

In april 2013 introduceerde DUBO Techniek te Zaltbommel de Own New Energy, kortweg ONE. Deze modulair opgebouwde duurzame energiecentrale wordt helemaal toegesneden op het project en vervolgens in één dag geplaatst.
One Solution Holland (OSH) is als partner, leverancier en coördinator nauw betrokken bij de ONE. Directeur Toon van Engelen vertelt over de mogelijkheden van de plug & play installatie en belicht de bijdrage van zijn bedrijf.

De komst van een totaalinstallatie als de ONE, compleet met nazorg, past helemaal in de geest van deze tijd. “Binnen complexe en veeleisende projecten kun je technische producten als warmtepompen, afleversets en combinaties hiervan, niet zomaar één op één overdoen aan de klant”, legt Van Engelen uit. “Dat gaat niet. Je wilt een duurzame installatie realiseren die comfort levert en in energetisch opzicht en qua kosten, precies en aantoonbaar doet wat van tevoren met de klant is afgesproken. Met alle service en garanties die daarbij horen. Dat vraagt om mensen met vakkennis. Professionals die verantwoordelijkheid hebben gedragen. Niet alleen in de ontwerpfase, maar ook in de uitvoering en voor wat betreft het leveren van energieprestaties.”

Op elkaar aansluiten
“Onze visie is, nog los van ONE, dat binnen de totale bouwwereld systemen meer dan ooit op elkaar dienen aan te sluiten”, vervolgt Van Engelen. “Dat vraagt om veel knowhow, kennis en afstemming onder elkaar, maar ook om partners in de keten waarmee je tot een optimum kunt komen. Waar wij ons als OSH op focussen – of het nu om woningen gaat of utiliteit – is warmte, koeling en tapwater.” OSH is exclusief distributeur van de warmtewisselaars, dry coolers en tapwatersystemen van Alfa Laval en van de Waterkotte warmtepompen. De Waterkotte is, in verschillende uitvoeringen, een vaste kracht in de ONE. Met gepaste trots vertelt Van Engelen het als een erkenning te zien dat ‘zijn’ warmtepomp het hart van de ONE vormt. Immers, de plug & play installatie is het concrete resultaat van heel veel knowhow, expertise en praktijkkennis. De ONE wordt geacht opgebouwd te zijn uit topcomponenten. Is een product niet van bewezen goede kwaliteit, dan is er geen plaats voor op het modulaire frame van de energie-installatie. Zo simpel is dat.

Verder naar pagina 2 van 3