• Alleen hoge gasprijzen en streng klimaatbeleid maken groene waterstof rendabel

  Alleen hoge gasprijzen en streng klimaatbeleid maken groene waterstof rendabel

  Groene waterstof wordt steeds vaker genoemd als alternatief om het gebruik van fossiele energie terug te dringen en de uitstoot van CO2 te verminderen. De Rijksuniversiteit Groningen onderzocht de economische voorwaarden waaronder deze waterstof kan worden geproduceerd en verhandeld. Dit blijkt pas rendabel wanneer de prijs van aardgas langdurig hoog is, bedrijven over hun gebruik van aardgas een hogere heffing gaan betalen en de vereiste elektriciteit voor waterstofproductie grotendeels met hernieuwbare energie wordt opgewekt. Volgens de onderzoekers van de Rijksuniversiteit zullen deze gunstige omstandigheden zich voordoen wanneer overheden hun klimaatbeleid intensiveren en de mondiale gasvraag toeneemt, bijvoorbeeld doordat landen voor … ...Lees meer »
 • Winkelcentra stapt over op stadsverwarming

  Winkelcentra stapt over op stadsverwarming

  Bij winkelcentrum Kronenburg in Arnhem is deze winter op feestelijke wijze de aansluiting op stadsverwarming gevierd. De trend is onmiskenbaar: steeds meer winkelcentra gaan van het gas af en kiezen dan voor stadsverwarming. De ervaringen in Arnhem laten zien welke installatietechnische uitdagingen daarbij komen kijken. Winkelcentrum Kronenburg in Arnhem besloot, …Lees meer »
 • Warmtekrachtinstallatie zet houtresten om in warmte en stroom

  Warmtekrachtinstallatie zet houtresten om in warmte en stroom

  Sparkling Biomass start binnenkort met de bouw van een warmtekrachtinstallatie in Duiven. Deze installatie levert elektriciteit en warmte op van houtresten uit de gemeente Duiven en omgeving. De installatie kan uiteindelijk jaarlijks 12.500 MWh elektriciteit en 87.600 MWh warmte produceren. Dit komt overeen met het elektriciteits- en aardgasverbruik van bijna …Lees meer »
 • Subsidieaanvragen voor duurzame sportaccommodaties vallen stil

  Subsidieaanvragen voor duurzame sportaccommodaties vallen stil

  Er zit nog 1,1 miljoen euro in de subsidiepot ‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’ (EDS). In de afgelopen periode is in vier weken tijd voor slechts 100.00 euro subsidie aangevraagd. Tot begin augustus deden 714 sportclubs een aanvraag, die goed was voor 6,9 miljoen euro. Eigenlijk was de subsidiepot eind …Lees meer »
 • Rekentool voor grootschalige opslag elektriciteit

  Rekentool voor grootschalige opslag elektriciteit

  Flexibiliteit in het elektriciteitssysteem is altijd nodig. Naarmate het aandeel duurzame bronnen groeit, en er in veel sectoren elektrificatie plaatsvindt, wordt deze vraag naar flexibiliteit steeds groter. Om meer inzicht te geven in de mogelijkheden en beperkingen van business-cases voor grootschalige elektriciteitsopslag heeft TenneT een nu een tool uitgebracht. Met …Lees meer »
 • Elektrische auto slaat energie kantoorgebouw op

  Elektrische auto slaat energie kantoorgebouw op

  Voor het eerst is een laadpaal voor een elektrisch auto gekoppeld aan een kantoorpand. Dat gebeurde bij energieleverancier Engie in Zaandam. Het betreft een laadpaal die een elektrisch auto ook kan ontladen. Bovendien kunnen zonnepanelen en externe opslag rechtstreeks op de lader worden aangesloten, waardoor efficiënter elektriciteit geleverd kan worden …Lees meer »
 • Kennisproducten voor warmteverliesberekening vernieuwd

  Kennisproducten voor warmteverliesberekening vernieuwd

  ISSO heeft al haar kennisproducten over warmteverlies vernieuwd. Een warmteverliesberekening voor moderne, hedendaagse woningen en gebouwen vraagt vandaag de dag wezenlijk andere input dan ongeveer vijf à tien jaar geleden. De moderne gebouwen zijn inmiddels zo goed geïsoleerd dat ze niet of nauwelijks nog afkoelen. Ook de strengere energienormen maakten …Lees meer »
 • Belgische vinding: zonnepaneel op groene waterstof

  Belgische vinding: zonnepaneel op groene waterstof

  Onderzoekers van de KU Leuven hebben een zonnepaneel ontwikkeld dat waterstofgas maakt uit vocht in de lucht. Dit meldt VRT Nieuws. Twintig van deze zonnepanelen zouden een gezin een heel jaar lang van stroom en warmte kunnen voorzien. Er wordt nu eerst een veldproef uitgevoerd. Een klassiek zonnepaneel zet 18 …Lees meer »
 • Kantoorgebouwen verspillen nog veel energie

  Kantoorgebouwen verspillen nog veel energie

  Om onze duurzame doelstellingen te halen moet het energiegebruik van gebouwen met 75% verminderd worden. Dit stelt e-nolis in een recent onderzoek naar het energiegebruik van kantoren. Uit het onderzoek blijkt dat nog steeds veel energie wordt verspild. Het verlies zit vooral in onzichtbare processen, zoals slechte afstemming van verwarming …Lees meer »
 • Overheidsgebouwen in Den Haag uiterlijk in 2040 klimaatneutraal

  Overheidsgebouwen in Den Haag uiterlijk in 2040 klimaatneutraal

  Uiterlijk in 2040 moeten de belangrijkste overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag klimaatneutraal zijn. Dat is het doel van de Green Citydeal EnergieRijk Den Haag. Ondertekenaars van deze samenwerking zijn het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland en andere organisaties als de SER, de Politie, de Raad …Lees meer »
 • Gebruikerscursus bodemenergiesystemen in de maak

  Gebruikerscursus bodemenergiesystemen in de maak

  Het Gebruikersplatform Bodemenergie en BodemenergieNL ontwikkelen momenteel een cursus ‘Regie op bodemenergiesystemen’. De start van de cursus vindt naar verwachting in de loop van november plaats. Deze nieuwe cursus is bedoeld voor regievoerders: eindgebruikers, managers en/of opdrachtgevers van bodemenergiesystemen. Het doel van de gebruikerscursus is om overzicht te bieden. Welke …Lees meer »
 • Manager voor versnellen energietransitie

  Manager voor versnellen energietransitie

  Op 1 mei aanstaande start Jochem Garthoff als Programma Manager Energietransitie bij Kiemt. Samen met Franske van Duuren, verantwoordelijk voor het boosten van de circulaire economie, gaat hij aan de slag met het versnellen van transities en innovaties in de energietechnologie. “Bij Kiemt kan ik datgene doen wat ik nodig …Lees meer »
 • Essent lijft energie-adviesbedrijf Klimaatroute in

  Essent lijft energie-adviesbedrijf Klimaatroute in

  Essent heeft het jonge energie-adviesbedrijf Klimaatroute overgenomen. Hiermee wil Essent een leidende rol gaan spelen bij het adviseren van ondernemers op het gebied van energiebesparing. Het toevoegen van Klimaatroute aan het netwerk van servicebedrijven is een volgende stap in de strategie van Essent om een compleet pakket van diensten en …Lees meer »
 • Automatiseerder van energiedata verandert van naam

  Automatiseerder van energiedata verandert van naam

  SunSolutions bestaat 10 jaar. Begonnen als adviesbureau op het gebied van energieconsultancy is het bedrijf de afgelopen vier jaar getransformeerd naar een IT-bureau dat zich gespecialiseerd heeft in automatisering van energiedata in energiemonitoring. Omdat SunSolutions vanaf het eerste moment distributeur en ontwikkelaar is van monitoringsoftware van het merk eSight Energy …Lees meer »
 • Omvormer slaat overschot aan energie van PV-installatie op

  Omvormer slaat overschot aan energie van PV-installatie op

  ABB introduceert een omvormer met een ingebouwde 2 kWh lithium-ion-batterij die ongebruikte energie opslaat. Deze is beschikbaar als eenfasige omvormer van 4,6 kW of 3,6 kW. Met dit apparaat kan het teveel aan energie dat een PV-installatie tijdens piekperioden  produceert, worden opgeslagen. Deze energie kan vervolgens worden gebruikt in perioden …Lees meer »