• Thermische energie uit water kan in helft warmtevraag gebouwde omgeving voorzien

  Thermische energie uit water kan in helft warmtevraag gebouwde omgeving voorzien

  Uit onderzoek naar verschillende vormen van aquathermie, blijkt de potentie van thermische energie uit water als alternatief voor aardgas groter is dan gedacht. Zo zou energie uit oppervlaktewater kunnen voorzien in circa 40% van de totale warmtevraag van de gebouwde omgeving. De totale potentie van aquathermie is zelfs meer dan 50%. Dit blijkt uit een rapport van de Unie van Waterschappen. “Thermische energie uit oppervlaktewater heeft een potentieel van ongeveer 150 PJ per jaar, ruim 40% van de totale toekomstige warmtevraag in de gebouwde omgeving van 350 PJ per jaar. Dat is meer dan inschattingen uit eerdere studies”, aldus Peter … ...Lees meer »
 • Hitte benadeelt rendement zonnepanelen

  Hitte benadeelt rendement zonnepanelen

  Met zonnepanelen zit je goed deze zomer. Zo berichten althans diverse media naar aanleiding van de vele zonuren die ons land momenteel telt. ‘Maar niet te vroeg gejuicht, de hitte van de afgelopen weken is niet alleen maar positief’, zegt het Eindhovense Autarco, zelf producent van complete systemen voor zonne-energie. …Lees meer »
 • Schooldaken moeten vol met zonnepanelen

  Schooldaken moeten vol met zonnepanelen

  Een voorstel van GroenLinks en Christenunie om op 6000 scholen in Nederland zonnepanelen te leggen heeft een meerderheid behaald in de Tweede Kamer. Het voorstel roept de regering op om Stichting Schooldakrevolutie actief te ondersteunen. Deze stichting wil het mogelijk maken dat scholen zonder eigen investering hun dak volleggen met …Lees meer »
 • Alles over duurzaam bouwen en installeren

  Alles over duurzaam bouwen en installeren

  Wie in de technische bouw- of installatiebranche werkt, krijgt te maken met de nieuwe Europese energiedoelstellingen voor 2020, 2030 en 2050. Energieneutraal bouwen neemt de komende jaren hierdoor een grote vlucht. Succesvolle verduurzaming van de gebouwde omgeving vraagt om nieuw vakmanschap, goede samenwerking én gedeelde ambities. Doekle Terpstra (Uneto-VNI), Maxime …Lees meer »
 • Idee van jonge ingenieurs: drone inzetten voor verduurzaming gebouwen

  Idee van jonge ingenieurs: drone inzetten voor verduurzaming gebouwen

  Ingenieursbureau HermanDeGroot is door naar de finale van de Doe&Durf Challenge 2018. Dit is een initiatief van (jong)NLingenieurs, waarbij werknemers jonger dan 36 jaar van ingenieursbureaus een concept ontwikkelen over het thema ’Digitale revolutie: de bouwsteen voor onze duurzame leefomgeving’. Het concept van HermanDeGroot is de inzet van een drone …Lees meer »
 • Energieneutraal telen met een ‘daglichtkas’

  Energieneutraal telen met een ‘daglichtkas’

  Afgelopen week vond de officiële oplevering plaats van de eerste Energie-0-Kas in Nederland. De DaglichtKas ‘oogst’ op een actieve wijze zonne-energie die in buffers wordt opgeslagen. Ter Laak Orchids gebruikt deze energie om de kassen op koude dagen te verwarmen en bespaart daarmee 45 tot 50% energie ten opzichte van …Lees meer »
 • Iedereen ‘BENG-proof’

  Iedereen ‘BENG-proof’

  Anno 2018 evolueert de nieuwbouwmarkt stilaan naar het uiteindelijke Bijna Energie Neutrale doel (BENG) in 2020. Onder de titel ‘De bouwkolom de weg van de toekomst wijzen’, organiseerde ventilatiespecialist Duco onlangs een themadag in de Van Nelle fabriek. De aftrap van het seminar werd gegeven door Jérôme Eijsackers, adjunct-directeur van …Lees meer »
 • Kant-en-klare module grondgebonden warmtepomp

  Kant-en-klare module grondgebonden warmtepomp

  Alklima breidt zijn programma warmtepompen uit met een water/water-warmtepomp voor binnen opstelling. De CRHV van Mitsubishi Electric is een grondgebonden warmtepomp die zijn energie onttrekt uit open- of gesloten bronsystemen. De warmtepomp wordt als kant-en-klare module met een vermogen van 60 kW geleverd. Zestien modulen kunnen regeltechnisch in cascade-opstelling worden …Lees meer »
 • Woningcorporatie monitort prestaties NOM-woningen in pilotproject

  Woningcorporatie monitort prestaties NOM-woningen in pilotproject

  Woningcorporatie BrabantWonen heeft een voormalig buurtcentrum in Oss getransformeerd naar vier Nul-op-de-meterwoningen. De woningen zijn een belangrijke schakel in de zoektocht van de corporatie naar het energieneutraal maken van haar volledige woningvoorraad in 2050. Bij de Groene Brink, zoals het pilotproject genoemd wordt, worden de woningen de komende paar jaar …Lees meer »
 • Proefboringen voor winning ultradiepe geothermie

  Proefboringen voor winning ultradiepe geothermie

  Witteveen+Bos gaat in opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderzoek doen naar de risico’s van Ultra Diepe Geothermie en Enhanced Geothermal Systems in Nederland. Ultra Diepe Geothermie (UDG) heeft een potentie om in de duurzame warmtebehoefte van vooral de industrie te voorzien. UDG is het boren naar warmte dieper …Lees meer »
 • BAM gaat circulair schoolgebouw langdurig onderhouden

  BAM gaat circulair schoolgebouw langdurig onderhouden

  Gilde Opleidingen en BAM hebben een overeenkomst gesloten voor langjarig beheer en onderhoud van het hoofdgebouw van het opleidingscentrum in Venlo. De twaalfjarige overeenkomst komt voort uit de renovatie van het gebouw, die in 2016 door BAM is afgerond. Bij de renovatie van het uit 1988 stammende gebouw is veel …Lees meer »