Nederlands bedrijf bestrijdt Legionella in Abu Dhabi

Gepost op

Holland Water uit Driebergen is er samen met Culligan, haar partner in de Verenigde Arabische Emiraten, in geslaagd een order te verwerven voor het leveren, plaatsen, onderhouden en monitoren van acht Bifipro-systemen voor Legionellabestrijding in Masdar City in het emiraat Abu Dhabi. De overheid daar wil van deze nieuwe stad de duurzaamste stad ter wereld maken. De Bifipro-systemen worden ingezet om het water te behandelen van een aantal grote objecten.

Behalve dat het Bifipro-systeem uiterst … ...

Veranderende wetgeving kwaliteitsborging in bouwfysisch praktijkboek

Gepost op

Het Praktijkboek bouwfysica & bouwtechniek is herzien met het oog op de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het boek is bedoeld voor ontwerpers en de uitvoerende bouw, maar ook voor adviseurs (bouwtechnisch en bouwfysisch), gemeentelijke plantoetsers en kwaliteitsborgers. Het biedt een overzicht van de bouwfysische en wettelijke eisen voor alle relevante gebouw- en installatieonderdelen.

De eisen waaraan de gebouwschil en gebouwgebonden installaties moeten voldoen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Maar door … ...

Rekentool voor grootschalige opslag elektriciteit

Gepost op

Flexibiliteit in het elektriciteitssysteem is altijd nodig. Naarmate het aandeel duurzame bronnen groeit, en er in veel sectoren elektrificatie plaatsvindt, wordt deze vraag naar flexibiliteit steeds groter. Om meer inzicht te geven in de mogelijkheden en beperkingen van business-cases voor grootschalige elektriciteitsopslag heeft TenneT een nu een tool uitgebracht. Met de tool van TenneT kunnen gebruikers zelf business cases voor grootschalige elektriciteitsopslag analyseren.

De tool maakt gebruik van een methode om de optimale opslagruimte voor … ...

Digitaliseringsdeal bouwketen moet productiviteitsstijging opleveren

Gepost op

Uneto-VNI zet samen met de overheid en de bouw vaart achter digitalisering van de bouwketen. De sector stelt daarvoor een Nationaal Digitaliserings- en Informatiseringsprogramma op waarin afspraken staan over uitwisseling en beheer van data en informatie. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Uneto-VNI en een groot aantal ketenpartners hebben de afspraken onlangs vastgelegd in een intentieverklaring.

Vicevoorzitter Claudia Reiner heeft de digitaliseringsdeal mede getekend namens het samenwerkingsverband Digitaal stelsel Bouw en Installatie (DSBI). Dankzij de deal, … ...

VLA partner in onderzoek naar fijnstofreductie in en om gebouwen

Gepost op

De Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA) heeft zich als partner aangesloten bij het onderzoek naar fijnstofreductie in en om gebouwen. Dit gebeurde door ondertekening van de overeenkomst door Erik van Heuveln, voorzitter VLA en John Lens, directeur TVVL ,na afloop van de Algemene Ledenvergadering van VLA in Bunnik. Erik van Heuveln: “Vanuit VLA ligt onze focus op gezonde binnenlucht. Voor ons is het dan ook niet meer dan logisch om ons als partner aan … ...

Slimme techniek in de gebouwde omgeving

Gepost op

Donderdag 22 november wordt in Supernova in de Jaarbeurs in Utrecht de tweede editie van Smart Homes & Intelligent Buildings gehouden. Het event richt zich op slimme techniek in de gebouwde omgeving. Kernwoorden daarbij zijn energiezuinig, flexibel, levensloopbestendig, intelligent en comfortabel.

Smart Homes & Intelligent Buildings Event richt zich op beslissers en beïnvloeders uit de vastgoed-, bouw- en installatiewereld: gebouweigenaren, ontwikkelaars, bouwers, installateurs, architecten, bouwkundigen, adviseurs, projectontwikkelaars, facility managers en IT managers. Centraal staat de … ...

Luchtbehandelingskasten met een luchtdebiet tot 44.000 m3/h

Gepost op

Ned Air bv, fabrikant van luchtbehandelingssystemen, komt met een nieuwe unit: de RotorLine. De luchtbehandelingskasten zijn voorzien van een nieuwe generatie warmtewielen. Er zijn acht verschillende modellen, met een luchtdebiet van 2.400 tot 44.000 m3/h.

De nieuwe RotorLine is vanaf de basis opnieuw vormgegeven. Daarnaast is de modelindeling van de nieuwe unit afgestemd op de eisen van ErP 2018. Verder heeft de unit andere afmetingen gekregen, waardoor de luchtsnelheid lager is geworden, wat de levensduur … ...

Er komen geluidseisen voor warmtepompen en airco’s

Gepost op

Aan het geluid van warmtepompen en airco’s worden in het Bouwbesluit 2012 nog geen regels gesteld ter bescherming van omwonenden. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is nu voornemens om hiervoor wel eisen op te laten nemen tegelijkertijd met de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Deze geluidseisen zullen gaan gelden voor nieuw te plaatsen installaties en betrekking hebben op bestaande gebouwen die worden verduurzaamd. De Tweede Kamer zal hierover in het najaar van … ...

Iedereen ‘BENG-proof’

Gepost op

Anno 2018 evolueert de nieuwbouwmarkt stilaan naar het uiteindelijke Bijna Energie Neutrale doel (BENG) in 2020. Onder de titel ‘De bouwkolom de weg van de toekomst wijzen’, organiseerde ventilatiespecialist Duco onlangs een themadag in de Van Nelle fabriek. De aftrap van het seminar werd gegeven door Jérôme Eijsackers, adjunct-directeur van adviesbureau Peutz, die vertelde over ‘de BENG-thematiek in al zijn facetten’. Hij ging in op de woningbouw volgens de drie BENG-indicatoren door middel van theoretische … ...

Brandveiligheidsnorm voor gebouwen wordt herzien

Gepost op

Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) en NEN gaan samenwerken aan de herziening van NEN 6093 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties’. NEN 6093 geeft de eisen voor het beoordelen van voorzieningen voor de afvoer van rook en warmte (RWA-installaties) in gebouwen.

Stan Veldpaus, penvoerder van de BBN-productwerkgroep licht toe: “De huidige versie van NEN 6093 stamt uit 1995, aangevuld met een wijzigingsblad uit 2004. De norm is toe aan een herziening zodat deze … ...