kantoor-HeilijgersIn vervolg op de op 12 juli 2016 gemelde besprekingen tussen Koninklijke BAM Groep nv en het management van Heilijgers is vandaag overeenstemming bereikt over de verzelfstandiging. Het besluit om Heilijgers (ruim honderd medewerkers; omzet 2015 € 40 miljoen) te verzelfstandigen maakt deel uit van de recentelijk door BAM gepresenteerde strategie ‘Building the present, creating the future’. Eén aspect daarvan heeft betrekking op het vormgeven van de activiteitenportefeuille (‘Betere dingen doen’). Dit houdt onder meer in dat de Groep afscheid neemt van operationele activiteiten, die onvoldoende mogelijkheden bieden om schaalgrootte of differentiatie als kritische succesfactoren te benutten. De verzelfstandiging biedt Heilijgers mogelijkheden voor verdere groei.